محتوایی تولید کن که شوق آفرین باشه

معمولا به عنوان یه مخاطب به این فکر می کنم که میان این همه محتوا تصویری، صوتی و نوشتاری که هر روز می بینم و می شنوم چه چیزی نصیب من میشه.

از طرفی دیگه نمی خوام بگم فضای مجازی همش ضرر و آسیب اما خوب چه محتوایی بدرد می خوره؟.

اصلا با تولید محتوا مگه چه کار میشه کرد؟.

✅نکته دیگر در خصوص تولید محتوا:.

محتوایی تولید کن که شوق انجام فعالیتی را در مخاطب زنده کنه.

به عبارت دیگه به جای تحمیل نظر و محصول خود به مخاطب و یا نصیحت او، شوق آفرین باش.

مخصوصا برای مخاطب های نسل هزاره سوم