ویرگول
ورودثبت نام
امید
امید
خواندن ۲ دقیقه·۴ سال پیش

سازمانهای جهانی مردم محور به جای دولت محور، آینده بعد از کرونا

در یکی دو نوشته در ویرگول از آمارهای ارائه شده توسط کشورها در مورد کرونا انتقاد کردم. آمارهایی که خواسته یا ناخواسته تولید نمی شوند و یا در صورت تولید گزارش داده نمی شوند. در چنین شرایط بغرنج و حساس جهانی شاید اولین وسیله جهت روشن شدن بیشتر ابعاد این موضوع ناشناخته و همه گیری ویروس جدید بررسی های دقیق آماری و علامتی آن باشد که با توجه به وضعیت موجود امکان پذیر نیست.

در خبرها دیدم که کشورهای مختلف از جمله آمریکا چین را به دادن اطلاعات اشتباه و پنهان کاری در مورد این ویروس متهم کرده است. از زمان شیوع جهانی کرونا تا کنون منبع تصمیم گیری در مورد همه فعالیتها، تجربیات و اعداد و ارقامی بود که چینی ها به عنوان اولین کشور درگیر و منشا این ویرس اعلام می کردند. اکنون با در دسترس قرار گیری شرایط برای همه دنیا معلوم شده است که بسیاری از این آمار و اطلاعات درست نبوده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت کشور خودمان نیز این موضوع را شوخی تلخ چینی ها با جهان اعلام نمود. درصد مرگ و میر، سرعت شیوع، برخی علایم بالینی و داروها و... از مسایلی بوده است آمارهای چین در مورد آنها درست نبوده است.

75 سال پس از اتمام جنگ جهانی دوم و گذشت بیشتر از نیم قرن از عمر سازمانهای بین المللی که هدفشان افزایش همکاری های جهانی در مواقع این چنینی بوده است می گذرد و اکنون در جدی ترین محک آنها معلوم شد که هیچیک قابل اتکا و قادر به حل بحرانهای جدی جهان نیستند و نقش کوچکی نیز نمی توانند داشته باشند. حتی در اتحادیه هایی مانند اروپا که مرز جغرافیایی بسیار کمرنگ گشته است در زمان شیوع کرونا همه دولت ها به تکروی و در پیش گرفتن مسیر خود ادامه دادند.

شاید دنیا بعد از کرونا نیاز به بازتعریف همکاری ها به گونه ای دیگر و اداره سازمانهای جهانی ضامن صلح و سلامت به شکل موثرتریست. شاید نیرویی بین المللی از انجمنهای مردمی دنیا و نه رهبران و سیاست مداران باید بیشترین قدرت برای اقدامات بین المللی را بدست آورد. نیرویی که توان اقدام عاری از دخالت های قدرتهای سیاسی کشورها و تنها در مسیر خواست ملت ها را داشته باشد. بهتر است مردم جهان نقش بیشتری از شرایط فعلی برای مدیریت جهان ایفا نمایند. سازمانهای خیریه و حقوق بشری و همینطور انجمن ها مردم نهاد هنری و غیر دولتی باید فعالیت های فرهنگی و بهداشتی و اقتصادی بین المللی خود را جدا از خواست دولتها به منظور یکپارچه سازی هر چه بیشتر دنیا به انجام رسانند. بروکراسی 70 ساله سازمانهای جهانی باید کاملا نوسازی و از صادرکنندگان بیانیه محکومیت و انزجار به بازیگران اصلی جهانی تبدیل شوند.

ارتباطات گسترده تشکیل چنین سازمان ملل مردم نهادی را امکان پذیر و موثر می نماید. می توان در مورد این پیشنهاد تفکر بیشتری کرد.

کروناو ر امیدروزهای کروناییآمار کرونابعد از کرونا
امید هستم. مهندسی در دانشکده ادبیات. تحلیلگری در جهان تحلیل رونده و یکی با ذهن عددی جایی که همه در حال توصیفند. آقای همه چیزدان و عکاس لحظات در کلمات. امید هستم. شاید شما کمی به من نیاز داشته باشید.
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید