اعتصاب؛ ترس، توحش، تحریق و تخریب

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور بیان کرد: از ابتدای صبح امروز تعدادی از افراد با ایجاد سر و صدا و رعب و وحشت سعی داشتند تا کسبه را از بازگشایی مغازه‌های خود منصرف کنند.

حاجیان با بیان اینکه برخی از این افراد تراکت پخش می‌کردند و شعارهای تهدیدآمیز می‌دادند، گفت: این افراد کسبه را تهدید می‌کردند تا مغازه‌های خودشان را باز نکنند، اما با حضور به موقع پلیس این توطئه خنثی شد.

علت تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها بنا بر اعلام بسیاری از کسبه در محدوده بازار بزرگ تهران، نه اعتصاب؛ بلکه ترس از توحش، تحریق و تخریب عده قلیلی از اغتشاشگران است.

از ظهر عناوینی هم‌چون «پیوستن بازاریان به اعتصابات سراسری» در حال دست به دست شدن است.

اما پشت پرده آن نشان می دهد که این فقط یک شوی مضحک است که نه ارزشی دارد و نه دوام

(عکس تزئینی است)علت تعطیلی برخی از مغازه‌ها در بازار بزرگ تهران نه اعتصاب که ترس از تخریب و وحشی گری است
(عکس تزئینی است)علت تعطیلی برخی از مغازه‌ها در بازار بزرگ تهران نه اعتصاب که ترس از تخریب و وحشی گری است

تو این هاگیر و اگیر هم کسی اصرار ندارد که کسبه مغازه‌ها را باز نگهدارند؛ چرا که در صورت بروز کوچک‌ترین اتفاقی، همه کسبه به شدت خسارت خواهیند دید.

نکته قابل تأمل؛ حضور خوب و مؤثر مأموران انتظامی در محدوده بازار تهران بزرگ بود که از بروز هر گونه حادثه‌ای پیشگیری به‌عمل آورد.