بچه ها متشکریم

طارمی که تحصیلات او زیر دیپلم بوده و در شش سالگی فوتبال را توسط پدرش یاد گرفت دنیا را به تحسین واداشت
طارمی که تحصیلات او زیر دیپلم بوده و در شش سالگی فوتبال را توسط پدرش یاد گرفت دنیا را به تحسین واداشت