رفتار نژادپرستانه و به دور از احترام بازیکن تیم ملی امریکا در بازی فوتبال

رفتار زشت و غیرباور «وستون مک کنی» بازیکن‌ تیم امریکا در پاک کردن عرق دست هایش با لباس یک عکاس خبری با انتقاد تماشاگران مواجه شده است. بسیاری از تماشاگران جام جهانی که در دوحه حضور دارند، این رفتار را نژادپرستانه و به دور از احترام توصیف می کنند.

اما واقعیت این است که همیشه مردم آمریکا با نگاه افراطگرانه نژادپرستی خود را به معرض نمایش می گذارند.

https://www.aparat.com/v/NG5mq


امریکاییان باید رفتار نژادپرستانه  را متوقف کنند
امریکاییان باید رفتار نژادپرستانه را متوقف کنند