افاضاتی از مزدک میرزایی، مجری باسابقه و فراری صدا وسیما

مجری باسابقه و فراری صدا وسیما توانست کشف کند که چطور شده که تیم ملی سرود ملی را اجرا کرد.

ایشون کشف کردند که مسلما قولهایی بهشون[ اعضای تیم ملی] داده شده که اگر شما سرود تیم ملی را بخوانید چنین کاری برایتون بکنیم، شاید میتونه حتی [بخشیدن] خدمت وظیفه باشه و...

https://www.aparat.com/v/WoD40

مزدم میرزایی یک وطن فروش دربست در خدمت سعودی نشیونال است

جالب اینکه؛ خیلی که فکر کرده بالاترین امتیاز ممکن را که بشه به تیم ملی داد را این ذکر کرده که میتونه حتی [بخشیدن ] خدمت وظیفه باشه.

ای خدا.....

فقط می تونم بگم که خدا را شکر که دشمنان مارا احمق آفرید از حماقت مزدک میرزایی همین بس که نمی دونه همانطور که اینجا گفتیم تیم فوتبال ایران در این دوره از جام جهانی پیرترین تیم تمام ادوار جام جهانی شناخته شده و تمام اعضای آن دروه قبل جام جهانی هم بوده اند پس عملا چیزی بنام مشکل خدمت نظام وظیفه و سربازی ندارند، این یعنی کل حرف این مرد و سعودی و نشیونال چقدر مفت، سخیف و بی ارزش است. و باید بهشون گفت:

آخه نفهم مگه سرود ملی خوندن دلیل می خواهد.

تا بوده برای نخوندش دنبال جواب بودیم (که معلوم شد فشارهای رسانه ای موجب آن بوده).

این اشکها و دلسوزی را ببین و حیا کن

اشک‌های یک هوادار تیم ملی موقع پخش سرود
اشک‌های یک هوادار تیم ملی موقع پخش سرود


نکته: خدا را شکر که دشمنان مارا احمق آفرید ترجمه « الحمد لله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء » از فرمایشات امام سجاد بود.

کاشکی تیتر را همین زده بودم که خیلی برازنده بود:

خدا را شکر که دشمنان مارا احمق آفرید