مجرمان سایبری با فریب کارمندان بانک، اطلاعات مشتری‌ها رو سرقت می‌کنند

مجرمان سایبری با فریب کارمندان بانک، اطلاعات مشتری‌ها رو سرقت می‌کنند
مهاجمین یه ایمیل به کارمند یا سازمان ارسال میکنن و ازشون دعوت میکنن ار...