یه تیکه هم تو به این دختره بنداز

یه تیکه هم تو به این دختره بنداز
واسه هر کدومشون یه تیکه جدا آماده کن. سعی کن خلاق باشی و به هر کدوم به...