لینک-بازی هایی برای توسعه برنامه نویسی

در پست قبلی(+) توضیح داده شد که هدف از این بلاگ آموزش پایتون است. اما از آخرین مطلبی که نوشتم تقریبا یک ماه می گذرد و این یعنی که اشکالی است. حقیقتا این است که زیاد وقت نمی کنم مطلب تر و تمیز بنویسم پس تصمیم به تغییر کاربری گرفتم.

اسم قبلی بلاگ pythonic-plage (ساحل پایتون) بود اما از امروز به نام wow-links شناخته می شود. به جای اینکه بیام مسائل رو خیلی براتون تشریح بدهم مشکلات، راه حل ها و مطالعاتی که در طول روز و هفته با آنها برخورد می کنم را با شما به اشتراک می گذارم. یکی از اهداف مهمی که در این روش دنبال آن هستم این می باشد که درس های نخوانده را به رخ بکشم. منظورم چیست؟

آخه ریاضی به چه درد رشته من می خوره؟ ساختمان داده کاربردش چیه؟ و ...

این جمله رو بارها و بارها شنیده ایم و حتی خودمان گفته ایم! هدف این است که تا حدودی مسائل واقعی تر داشته باشیم و راه حل آنها را به کمک ریاضی، فیزیک، ساختمان داده، الگوریتم و حتی شاید ادبیات پیدا کنیم.

کمربندهای خود را محکم ببندید
کمربندهای خود را محکم ببندید


نکته مهم:

زبان انگلیسی را برای لینک-بازی جدی بگیرید.