از ترم بعد درس میخونم!!!

امروز ۱۱ ام دی ماه بود و داریم زمان فرجه امتحانات دی ماه رو پشت سر میذاریم و همون سیکل معیوب دانشجویی که هر ترم زمان امتحانات داریم این ترم هم داره تکرار میشه و اون چیزی نیست جز -> ''از ترم بعد از اول ترم درس میخونم و سرهمه ی کلاسام میرم! "

این درس خوندن واقعاااا کار سختیه(اگر یکم از محیط دانشگاهی بیایم بیرون و جامعه رو نگاه کنیم کلا آدم از درس خوندن پشیمون میشه!)از طرفی داریم فکر کنم هممون با اینکه آدم با درس خوندن به جایی نمیرسه موافقیم پس باید در فضای خارج از دانشگاه یه فکری به حال خودمون و آیندمون کنیم

از طرفی هم هرکار که میخوایم انجام بدیم این درس دانشگاه مزاحمه!