هر روز با یک ویرگول

هر روز با یک ویرگول
هر روز با یک ویرگول

از وقتی با سایت ویرگول آشنا شدم علاقه شدیدی به مطالعه و خواندن پیدا کردم و سعی میکنم بیشتر مطالب رو مطالعه کنم ولی این تعداد مطالعه مشخص نبود گاها روز یدو الی 5 پست و گاها هیچ پستی مطالعه نمیکردم، اما از امروز تصمیم گرفتم که هر روز صبح حداقل یک ویرگول بخوانم .

من شما دوستان رو هم به این چالش دعوت میکنم که سطح مطالعه خودمون و کشورمون بالا بره.