دانشجوی اقتصاد، بلاگرِ خودخوانده، روزنامه‌نگار پاره‌وقت، در حال طی نمودن 22 سالگی. می‌خونم تا یاد بگیرم. می‌نویسم تا حرف بزنیم.