شرط بندی با همسر حرام اندر حرام

آقا من تقریباً هر موقع با خانمم سر موضوعی شرط بندی کردم باختم ( به غیر ۲ مورد ...)خلاصه امشب شرط بندی کردیم سر این که لحاف مون مربع هست یا مستطیل

من گفتم مستطیله و اون گفت مربع هست ! قرار شد اگه من باختم یه چیزی از بدلیجات براش بگیرم، اگر هم اون باخت برام فسنجون درست کنه ، آخه فسنجون بلد نیست و منم خیلی دوست دارم ??

که با دسیسه دشمن من بازنده شدم و باید تا ۱۳ بدر ببرمش یه بدلیجات چیزی براش بگیرم .

البته یه دفعه دیگه قرار شد اگه من بردم ببرمش بازار واسش کفش بخرم ، آخه خیلی وقته کفش نخریده و نمی‌ذاره براش بگیرم و میگه کفش هاش نو هست ، خلاصه دفعه قبل من شرطُ بردم و قرار شد ببرمش بازار بذاره براش کفش بخرم که آخرش زد زیرش و نذاشت براش بخرم .

حمایت مالی : https://hamibash.com/yeashegh