خدایی هست؟

بچه‌های کوچیک فامیل دارن از جیغ و داد می‌کنن و روی مبل‌های میزبان بالا و پایین می‌پرند که ناگهان از تلوزیون روشن صدای اذان پخش می‌شود. یکی یکی می‌رویم وضو می‌گیریم و هر کسی در گوشه‌ای از خانه نمازش را می‌خواند. به دلیل کمبود فضا هم بعضی دیگر در صف و نوبت قرار دارند اما یکی از کودکان جلو می‌زند. کنار پدرش که در حال نماز خواندن است می‌ایستد و صرفا ادای او را در می‌آورد. چند دقیقه محو نگاه کردن به او شدم که صدایی در درون ذهنم مرا به خودم آورد:

خدایی هست؟

راستش نمی‌دونم فکر به این موضوع دقیقا از کی اومد به سراغم. شاید کلاس هفتم بود که به واسطه‌ی ورود به سن نوجوانی داشتم کم‌کم به همه چیز شک می‌کردم. به خدا و حتی به خودم!

خوشبختانه به واسطه‌ی معلم پیام‌های آسمانی اون سال قرار نبود متن‌های کتاب رو روخونی کنیم و دو تا آزمون بدیم بره. از جلسه اول تا آخر سال بحث کردیم که خدایی هست یا نه؟ اگه هست چه شکلی؟ ما از کجا می‌تونیم بفهمیم و....

دلیل بعضی‌ها برای این سوال، مثل کتاب بسیار جذاب دینی در تمامی سال‌های متوسطه اول تا دوم وجود نظمی پنهان در طبیعت و... است که تهش ختم میشه به اینکه اسلام هم کامل‌ترین دینه و تمام.

حرفش اشتباهه؟ نمی‌دونم! اما بذارید نظر خودمو بگم!

شنیده‌اید که می‌گویند: به دل خسته بگویید خدایی هست!
شنیده‌اید که می‌گویند: به دل خسته بگویید خدایی هست!

روش های متفاوتی برای اثبات وجود خدا هست و تا الان اثباتی که به وسیله‌ی اون وجود خدا نقض بشه و من قبولش کنم نشنیدم(نظریه‌ی بیگ بنگ و همه‌ی اینها هم به نظرم نمی‌تونن وجود نداشتن خدارو اثبات کنن حتی اگه کاملا درست باشن). پس باید همین اول کار باید بگم که به نظر من خدایی هست. چرا هست؟ به هر روزم که نگاه می‌کنم، به شب های ناراحتی و روزهای خوشیم، به زندگیم که نگاه می‌کنم در این مورد مطمئنم که نیاز دارم خدایی باشه. اگه نباشه زندگی چه معنایی می‌ده؟ اگه نباشه امید کجا میره؟ اگه نباشه، شب‌ها با کی دردودل کنم و آرزوهامو از چه کسی بخوام که برآوردشون کنه؟ میدونی چی میگم! میگم که خدایی هست چون من بهش نیاز دارم. اگه بمیرم و به نحوی مطمئن بشم خدایی نیست و بعدش دوباره برگردم به زندگی، بازم با ذهنیت وجود خدا زندگی می‌کنم.

بعد از اینکه به این نتیجه رسیدم، رفتم سراغ اینکه ببینم تعریف هر دین و فرقه‌ای از خدا چیه. چون از این بابت مطمئن بودم که ذهن ما نمیتونه تعریف درست و کاملی از خدا ارائه بده و فقط میتونه بفهمه که خدایی هست!

کلی مطالعه و تحقیق کردم و حرف‌های اسلام عقلانی‌تر و زیبا‌تر به‌نظر اومدن برام پس از مسلمون زادگی به مسلمونی رسیدم.

حالا به نظر شما، خدایی هست؟