همه چیز ... از دست می رود ...

نسخه صوتی چیست؟


دیده فرو بستم تا نبینم هیچ
دیده فروبستم تا بگریم
که دیگرت باز نخواهم دید


دستان تو کو، دستان نوازشگر تو کو
چشمان تو کو، چار امیال روز کو
ای آنکه به تمامی از دست می روی
تو نیستی تا خاطرات شبانه را درخشان کنی


همه چیز از دست می رود و من خود را زنده می بینم.


J’ai fermé les yeux pour ne plus rien voir
J’ai fermé les yeux pour pleurer
De ne plus te voir.

Où sont tes mains et les mains des caresses
Où sont tes yeux les quatre volotné du jour
Toi tout à perdre tu n’est plus là
Pour ébloir la mémoire des nuits.

Tout à pedre je me vois vivre.خوانش من از شعر های پل الوار را در سر تیتر " پل الوار " می توانید به گوش و چشم ملاحظه نمایید. این شعرها را از کتاب "تنهایی جهان " گزیده اشعار پل اِلوار به ترجمه آقای محمدرضا پارسایار از نشر هرمس می خوانم.

موسیقی اثر ابراهیم معلوف . موسیقی فیلم Celle que vous croyez