یس هستم این افراد را دنبال می‌کند:

دانشجوی شریف
می ترسم از روزی که باران نبارد...!
وبلاگنویس http://behabady.ir
مهندسی صنایع خوندم، دیجیتال مارکتینگ کار میکنم، گاهی تفریحی و گاهی هم حرفه ای مینویسم.