چالش کتابخوانی طاقچه : شکار هیولا

کتاب شکار هیولا

RQ 170
RQ 170


برای پیدا کردن کتابی مناسب فروردین ماه چالش طاقچه خیلی گشتم.

بعضی از کتاب‌ها را قبلاً خوانده بودم مثل قلعه حیوانات و...

چند کتاب را هم شروع کردم ولی جذابیت و کشش کافی را برایم نداشتند مثل جانورنامه و کمدی های کیهانی...

تا اینکه دوستی کتاب شکار هیولا را پیشنهاد داد ‌.


هرچند کتاب شکار هیولا در طبقه‌بندی رمان نوجوان جای می‌گیرد من به علت علاقه ام به این حیطه و لزوم آشنایی با کتاب های این دسته، شکار هیولا را شروع کردم.

نویسنده این کتاب آقای محمد سرشار است و شخصیت های کتاب پهباد ها و هواپیما های ایرانی و آمریکایی هستند.

بن‌مایه اولیه کتاب ماجرای هک کردن سامانه کنترل پهباد آرکیو ۱۷۰ ملقب به جانور قندهار توسط نیروهای ایرانی و تحت کنترل درآوردن آن است.

این پهپاد رادار گریز بوده و همین مسئله اهمیت موفقیت نیروهای ایرانی را بیشتر می‌کند .

درنهایت این ماجرا ایران با پس ندادن پهپاد به آمریکا ( رئیس‌جمهور امریکا صریحاً درخواست کرد ایران پهپاد را برگرداند ) و با مهندسی معکوس توانست پهپاد سیمرغ ( مدل ایرانی آرکیو ۱۷۰ )را بسازد و این نشان دادن اوج عزت و قدرت ایران است.

سیمرغ
سیمرغ


کتاب شکار هیولا با پرداخت داستانی مطالب سطر بالا را جذاب‌تر و دل‌نشین‌تر بیان کرده‌است.

در این کتاب شخصیت‌ اصلی پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکایی ملقب به بیست (beast ) است.

داستان از ماموریت قندهار پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکایی شروع می‌شود و در این عملیات است که به جانور قندهار مشهور می‌شود

راوی داستان پهپاد آرکیو ۱۷۰ آمریکایی ( بیست ) است.

در ابتدای کتاب به شرح یکی از این مأموریت‌ها در افغانستان پرداخته و در ادامه برای ماموریت بعدی وارد ایران می‌شود.

و وقایع بعدی مربوط به هک کردن سامانه پهپاد توسط نیروهای ایرانی است و ادامه ماجرا...


در انتهای کتاب نویسنده با خلق ماجرایی کاملاً تخیلی قدرت و اقتدار ایران را بیشتر می‌کند اتفاقی که نه‌تنها در دنیای واقعی رخ نداده‌است بلکه احتمال وقوع آن بسیار کم است و البته به محتوای تخیلی کتاب هم مربوط است.

اما همین اقدام باعث می‌شود کتاب پایانی شیرین‌تر و جذاب‌تر برای نوجوان داشته باشد .


آقای محمد سرشار ماجرای اصلی تحت اختیار گرفتن پهپاد آرکیو ۱۷۰ را بسیار پردازش کرده و در عمل مستندات داستان به چند صفحه محدود می‌شوند و بقیه حجم کتاب مربوط به پردازش و داستان‌سازی های آقای سرشار است.

از نقاط قوت داستان می‌توان به نشان‌دادن عزت و اقتدار ایران و نیروی هوایی آن اشاره کرد.

نثر کتاب روان و ساده است و به نظرم برای نوجوانان جذابیت کافی را دارد .

اما درباره نقاط منفی کتاب می‌توان گفت که ایشان در جانبخشی به اشیا خیلی موفق عمل نکردند.

در قسمت‌های مختلف پهپادها و هواپیماهای حاضر در کتاب اعمالی بسیار شبیه‌ به انسان دارند درصورتی‌که با کمی خلاقیت می‌شد این اعمال را منطقی‌تر به نگارش درآورد.

برای مثال تلویزیون دیدن هواپیماها و پهپادها، کبود شدن بدنه هواپیما، نوشیدن نوشیدنی و مست شدن آن‌ها و...

که برای هر کدام از این موارد می‌شد از مثال‌های مرتبط تری به هواپیما و پهباد استفاده کرد مثل تورفتگی بدنه به‌جای کبود شدگی، گوش دادن به فرکانس رادیویی به‌جای تماشای تلویزیون و …

برآیند کلی کتاب برای من این بود که هدف اصلی جناب نویسنده تمرکز بر نشان‌دادن قدرت و اقتدار ایران عزیز بوده‌است و به‌همین دلیل از نکات دیگری غافل شده‌اند که اگر دقت بیشتری به خرج می‌دادند نتیجه بهتری را شاهد بودیم.


البته درنهایت کتاب مناسب نوجوانان سال‌های آخر دبستان تا نهایتاً متوسطه اول است.

هرچند انتظار بیشتری از آقای سرشار داشتم در مجموع از خواندن کتاب خوشحالم

پیشنهاد میکنم نوجوانان اطرافتان را با هدیه این کتاب خوشحال کنید.

«شکار هیولا» را از اینجا دریافت کنید.
https://taaghche.com/book/94151
https://virgool.io/p/j6x0deeuqhrb/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%7C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1%7C%D8%B7%D8%A7%D9%82%DA%86%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A2%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%B1%DB%B7%DB%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B%D8%A7%D8%B2%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D8%B1%D9%91%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF...taaghche.com%D9%87%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7