بیوگرافی ظاهر تنها هرات

ظاهر تنها هرات ۱۳۸۳
ظاهر تنها هرات ۱۳۸۳

ظاهر تنها (زاده ۱ ژانویه ۱۹۸۳) ویرایشگر فیلم و عکس تهیه کننده افغان است

ظاهر تنها آخرین فرزنده خانواده ای ۵ نفری است او یک خواهر و یک برادر دارد .از پانزده سالگی با دنیای مجازی آشنا شد

او یکی از شاخه‌ های فیسبوک هرات است

(زاده). ۱ ژانویه ۱۹۸۳( ۱۸ سال)

هرات افغانستان

(پیشه). ویرایشگر فیلم و عکس

سال های فعالیت. ۱۹۹۸-- اکنون