من...

من زهرام دانشجوی علوم ارتباطات دانشگاه تهران، قبلا نزدیک به پنج سال در زمینه آرایشگری بطور حرفه ای کارکردم و آموزش دیدم. به مطالعه حوزه رسانه‌ها علاقمندم و همچنین به حرفه‌ی گریم، موسیقی(وبطورخاص موسیقی ایرانی) رو دوست دارم از شنیدنش تا نواختنش(نوازنده نیستم) و چیزکی از نقّاشی می‌دانم و نوشتن...علاقه‌ای که از بچّگی خاموش نشده امّا مهجور مانده! و از ورزش، نزدیک به ده سال ورزش رزمی(کاراته) بطور حرفه ای.

وقتی که شغلم داشت برام تکراری و تبدیل به یک روزمره بی پایان می‌شد از اون فضا بیرون اومدم و افتادم توی مسیر مبهم و سخت کنکور...! به هر صورت با تمام قوا برای اینجا بودنم تلاش کردم و الآن جایی هستم که آرزو می‌کردم. امّا خب هرچی رؤیای بزرگتری آرزو کنی توان بیشتری برای جست‌وجو نیاز داری؛ همچنان بیشتر و بیشتر...