زمان مهدی زاده فارق التحصیل mba راهکارهایی برای موفقیت بیشتر و تکانه های فکری برای آغازی بهتر- مربی فردی و کسب وکار/ اینستاگرام: @zamanepishraft