من آماده تغییرات و پیشرفت هستم, اما چرا نمی توانم هر صبح راس ساعتی که متعهد شده ام بیدار شوم؟


این سوالی است که من سالها از خودم می پرسیدم. اغلب یک همراه موفقیت کمکم می کرد راس ساعت بیدار شوم. گرچه اینکار برای شروع مفید بود اما کافی نبود. چراکه تنها کاری که من می کردم بیدار شدن بخاطر قولی بود که به دیگری داده بودم و زمانی که دیگری به هر دلیلی حضور نداشت تمام تلاشهای من نیز خاموش می شدند.


به همین دلیل با خودم فکر کردم باید دلیل محکمتری برای صبح بیداری داشته باشم. همه موارد زندگی ام را بررسی کردم. من می خواستم به فرد بهتری تبدیل شوم. اما بهتر شدن بازهم دلیل کافی برای بیرون آمدن از تخت خواب نرم و گرم نبود به ویژه زمانی که شب قبل به هر دلیلی کمی دیرتر به تخت رفته بودم.


پس لازم دانستم انگیزه هایی که می توانند تکانش مثبت و کافی در من ایجاد کنند را فهرست کنم.

بهتر شدن در سخنرانی

بهبود وضعیت تحصیلی

بهبود شرایط درآمدی

تبدیل شدن به شخصیتی بهتر از دیروز

بهتر شدن زبان انگلیسی

ورزش کردن و بهتر شدن شرایط تناسب اندام

نوشتن کتابی که در دست داشتم

پیشرفت شغلی

و...

همه آن چیزی که مرا بیدار می کرد را نوشتم اما باز انرژی لازم برای بیدار شدن را در هیچکدام ندیدم. بنابراین تصمیم گرفتم یک دلیل محکمتر برای خودم انتخاب کنم.


برای مثال رساندن درآمد ماهیانه ام به 20 میلیون تومان.


نمی دانستم چطور باید این کار را بکنم اما تصمیم داشتم به گفته بزرگان موفقیت گوش کنم و برای جذب این هدف تمام انرژی ام را بگذارم. هدفی که برای آن زمان رسیدن را در نظر گرفته بودم.


هر شب اهدافم و لیست شکرگزاری ام را مرور می کردم. هر صبح دوباره اهداف و لیست شکر گزاری ام را مرور می کردم. تابلوی آرزوهایم را تبدیل به عکس کردم تا روزی چتدبار به آن نگاه کنم.


بالاخره کشف کردم نوشتن و خواندن اهداف با اهمیت هرشب قبل از خواب به بیدار شدن هر صبح کمک شایانی می کند.

پس توصیه من به شما این است. اگر هنوز انگیزه های کافی برای شروع روز را در خودتان ندارید. از فهرست مهمترین اهدافتان کمک بگیرید و هرشب و صبح این جمله را بارها با خودتان تکرار کنید.


*#تغییر کردن روشی آرام و کند است که براثر مداومت و تکرار رخ می دهد.#*