چگونه جملات تاکیدی مثبت به بهبود شرایط ما کمک می‌کنند؟

چگونگی کاربرد جملات مثبت در قانون جذب

هنگامی که تصمیم به تغییر در یکی از روندهای زندگی می گیرید، در واقع با خودتان متعهد می شوید یکی از عادات خود را عوض کنید. اما باید بدانید ذهن انسان تمایل به بازگشت به گذشته دارد و از طرفی نسبت به تغییرات جدید واکنشی فراموش کننده دارد، یعنی ترجیح می دهد رفتار جدید را فراموش کند و به عملکرد قبلی خود بازگردد.

میزان میل و اشتیاق انسان در پذیرفتن رفتار جدید اهمیت زیادی دارد. اما گاهی این میل و اشتیاق نیز نمی تواند در به یادآوری و در مرحله عمل قرار گرفتن فردمفید باشد. در این صورت می توانیم اویل ارزش جملات مثبت را در یادآوری آنچه می خواهیم بدانیم.

جملات مثبت به ما یادآور می شوند آن رفتاری که مشتاق جایگزین کردنش هستیم چه بوده و باعث چه تغییرات مثبتی در ما و سرنوشتمان می شود. همچنین جملات تاکیدی مثبت زمانی اثربخش تر می شوند که انگیزه و شور واشتیاق مارا یادآوری کنند و به یادمان بیاورند این روند مثبت نگری قرار است چه اثری برما و زندگی مان بگذارد.

در ادامه اضافه می شود که جملات تاکیدی مثبت می توانند برای ما تبدیل به یک عادت یادآورنده عادتی مهم تر شوند.

بنابر این بهتر است:

*جملات تاکیدی مثبتی که استفاده می کنیم از فعل زمان حال باشد.

*جملات تاکیدی دارای کلماتی که شور واشتیاق را در فرد زنده نگه می دارند باشند.

*اختصاصی یا شخصی سازی شده باشند.

*نظم خاصی برای تکرار کردنشان در نظر بگیریم.

برای مثال یک جمله تاکیدی با موضوع تناسب اندام می تواند برای افراد مختلف به شکل زیر طراحی شود:

"خوشحال و سپاسگزارم که اندامی متناسب ووزنی ایده آل دارم"

" هربار که خودم را در آیینه می بینم اشتیاقم به ورزش کردن و تناسب اندامم بیشتر می شود"

"خدایا سپاسگزارم که دارای تناسب اندام هستم"

"شور واشتیاق زیادی دارم زیرا اندامم دقیقا همانی است که آرزویش را داشتم"

البته اینها فقط چند مورد مثالی از چگونگی نوشتن جملات تاکیدی مثبت هستند. اگر بخواهید این جملات تاکیدی مثبت تاثیری عالی برای شما داشته باشد، بهتر است روزی چندبار آنها را ببینید، مثل ذکر یا مانترا آنها را تکرار کنید.

صدای خودتان را ضبط کنید و به آن جملات گوش دهید و مهمتر اینکه در نقاطی که زیاد به آن مراجعه می کنید جملاتتان را بچسبانید مثل در یخچال.(یادتان باشد ذهن انسان به عادی سازی هرچیزی می پردازد. برای همین بهتر است هر از گاهی جای جملاترا عوض کنید تا چشم به آنها عادت نکند. شکل جملات را تغییر دهید تا برای تکرارشان مجبور باشید به معنی جمله توجه کنید و تنها از سر عادت تکرارشان نکنید).

عادتها کلیدی ترین بخش زندگی مارا تشکیل می دهند پس عادت به تکرار جملات تاکیدی مثبت بسیار ارزشمند است. برای همین هم هست که تاکید می کنیم ساعات خاصی را برای تکرار جملات خودتان انتخاب کنید.

در ادامه به چگونگی یافتن بهترین جملات تاکیدی مناسب برای شما می پردازیم؛