از نوادگان هری پاتر هستم. ورد مورد علاقه Expecto Patronum و یک اژدها هست.من سومین نفری هستم که از چوب دستی 30سانتی چوب درخت خاس و پرققنوس استفاده می کنم.من درحال حاضر درکلاس چهارم گروه گریفندور هستم.