نگاهی به مجموعه «گذار» اثر «بهرام نورایی»

| در این یادداشت نگاهی داشتم به مجموعه گذرا از بهرام نورایی؛ نوشتن چنین متن هایی ساده نیست؛ به دو دلیل: یک، عامه پسند نیست و دو، مخاطبان خاص عموما به دو دسته تقسیم می شوند، آن ها که مسیر را می پسندند و آن ها که به نتیجه فکر می کنند. |

| بهرام نورایی یکی از رپ‌کن های خوب رپ فارسی که کارنامه بسیاری خوبی در این زمینه دارد، آلبومی را منتشر کرد با نام "گذار" که شامل چهار آهنگ می شود. طبق علاقه همیشگی ام به موسیقی و دنبال کردن فضایی از موسیقی که عاشقانه نیست، تمایلم به تمرکز روی آهنگ رپ خیلی بیشتر از سایر موسیقی هاست چون سوای خوانش به "متن" علاقه زیادی دارم. |

| آلبوم گذر راجع به «اعتقاد» افراد است و این اعتقاد را بهرام جدا از «طرح» می داند یا به زمان دیگر می خواهد بگوید همه ما اعتقاداتی داریم و در ابراز آن «متعصب» هستیم؛ حتی خود شاعر. برای مشخص شدن بهتر موضوع این اعتقاد را در قالب «رنگ» بیان می کند. |

| بهرام خواننده سبک رپ در ایران بود و به خاطر آهنگ های سیاسی - اجتماعی اش در سال 1387 به زندان رفت. سرانجام از ایران خارج شد و به ادامه فعالیت در این زمینه پرداخت. «اینجا ایرانه» و «نامه ای به رئیس جمهور» دو مورد از آهنگ های بهرام است که بیشتر میان مخاطبان شنیده شده است. آلبوم های «24 ساعت»، «سکوت» و «اشتباه خوب» از برجسته ترین آلبوم های بهرام است. "گذار" مجموعه جدید بهرام است که اخیرا منتشر شده و در آن بهرام «عقیده» جامعه اش را به چالش می کشد. |

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
کاور مجموعه گذار
کاور مجموعه گذار
بهرام نورایی
بهرام نورایی