مذاکرات صلح و آینده زنان در افغانستان

مذاکرات صلح و آینده زنان در افغانستان
همزمان با اوج گرفتن مذاکرات صلح و پیشنهاد آتش بس میان گروه طالبان و دو...