ردپای درد

ادم بلاخره غم هایی که شب و روز روی تن خیس خیابون با خودش زمزمه کرده و قصه های تلخ زندگیش روبه تصویر کشیده‌؛ همه‌ی اون شب بیداری ها و گریه‌ های وسط یه خنده‌ی طولانی رو از یاد می بره ولی رد پای هر دردی، هر غصه‌ای و هر آرزویی که به وصال نرسیده روی دلِ آدم موندگار می شه.

یه درخت که با تبر زخمی شده ولی هنوز روی تَنَش استواره و پابرجاست.


#زیبا_فاطمی🍃