حق الزحمه وکیل چگونه تعیین میشود ؟

هزینه های وکالت شامل حق الوکاله و هزینه سفر و سایر هزینه هایی می شود که وکیل در جهت انجام وظیفه وکالتی خود متحمل می شود.


معمولا عمده هزینه وکالت مربوط به حق الوکاله می باشد که بر اساس معیار های مختلفی تعیین می شود.


مهمترین معیار تعیین حق الوکاله عرف می باشد که به طور مثال در اصفهان حدود 10 درصد از میزان خواسته شده می باشد که بسته به میزان آن ، هرچقدر مبلغ خواسته بیشتر شود درصد حق الوکاله کمتر می شود و ممکن است در برخی پرونده ها به 3 یا 4 در صد هم برسد.

به هر حال در دعاوی حقوقی مثل مطالبه وجه چک , حق الوکاله از تعرفه قانونی کمتر نمی باشد چون وکلا موظف هستند بر اساس آن تمبر مالیاتی ابطال نمایند.


در دعاوی خانوادگی یا دادگاه خانواده نیز در مباحث مالی همچون مهریه حق الوکاله معمولا تابع تعرفه قانونی و در سایر موارد همچون طلاق تابع عرف می باشد.


در بیشتر موارد حق الوکاله بر اساس عرف و توافق طرفین تعیین می شود


نحوه پرداخت حق الوکاله نیز قابل توافق است و معمولا بخشی از آن در ابتدا و بخشی در انتها پرداخت می شود.

نکته قابل توجه اینست که در پرونده هایی که در شهر های دیگر مطرح هستند اگر شما اقدام به اخذ وکیل در شهر خود نمایید مسلما هزینه های سفر وکیل بر عهده شماست.


بنابراین بهتر است وکیل را از همان شهری که دادگاه در آن واقع یا به آن نزدیکتر است انتخاب کنید.


یا اینکه جویا شوید وکیل شما در شهرستانی که دادگاه در آن دایر می شود ، با وکلای آن شهر همکاری دارد یا خیر که در این صورت نیز هزینه های سفر وکیل و به تبع آن هزینه وکالت کمتر خواهد بود.


در برخی دیگر از پرونده های که تابع عرف مشخص یا تعرفه مشخص نیستند حق الوکاله بر اساس زحمات وکیل و منصفانه تعیین می شود


از دیگر موارد تعیین کنند در حق الزحمه وکیل، تحصیلات و سابقه وکیل می باشد ، بدیهی است سابقه و تحصیلات وکیل نیز در تعیین حق الوکاله موثر است .


برگرفته از نوشته های حقوقی .