سلام نام خداست... این جلمه امضاء دیجیتال منه! از زمانی که سال 85 شروع به وبلاگ نویسی کردم تا امروز... زندگی پر هیجان یک دیجیتال مارکتر!