برگزاری کلاس آلمانی۱ – تیر ۱۴۰۱

کلاس آلمانی۱ دوره غیر انگلیسی از روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸روز های فرد برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید

موسسه فرهنگی هنری شایستگان زمر

تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶

ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برگزاری کلاس آلمانی۱ – تیر ۱۴۰۱
برگزاری کلاس آلمانی۱ – تیر ۱۴۰۱