برگزاری کلاس آلمانی ۱ – خرداد ماه ۱۴۰۱

کلاس آلمانی ۱ دوره غیر انگلیسی از روز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸ الی ۱۹/۳۰روز های زوج برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید

موسسه فرهنگی هنری شایستگان زمر

تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶

ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برگزاری کلاس آلمانی ۱ – خرداد ماه ۱۴۰۱
برگزاری کلاس آلمانی ۱ – خرداد ماه ۱۴۰۱