برگزاری کلاس آلمانی ۶ – مرداد ۱۴۰۱

کلاس آلمانی ۶ دوره غیر انگلیسی از روز ۸ مردادماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۱۸ روز های شنبه و دوشنبه برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید

موسسه فرهنگی هنری شایستگان زمر

تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶

ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برگزاری کلاس آلمانی ۶ – مرداد ۱۴۰۱
برگزاری کلاس آلمانی ۶ – مرداد ۱۴۰۱