برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /2A – مهر1401

کلاس Speak Now /2A دوره اسپیکینگ از 16 مهرماه1401 در روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 12 الی 13:30برگزار میشود.از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم به فاصله یک ربع مانده به شروع کلاس قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره موسسه تماس حاصل نمایید

موسسه فرهنگی هنری شایستگان زمر

تماس : ۳۴۴۳۲۲۴۶-۳۴۴۲۱۸۱۲-۳۴۴۳۱۳۳۶

ایمیل : zomarzaban@gmail.com

برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /2A – مهر1401
برگزاری کلاس اسپیکینگ Speak Now /2A – مهر1401