نازی پرسشنامه ساخته !؟

سلام سلام سلام سلام سلام

خب این هم پست اصلی :

https://vrgl.ir/Afii9
عکس پست اصلی ، بی ربط و بی دلیل
عکس پست اصلی ، بی ربط و بی دلیل


می دونم بیشتر از 10 تا لایک نمی خوره ( به دلیل تجربه ) اشکال نداره ، ولی خوشگل ترش کردم و بهتر کردم سریع خون بشه

1. اسباب بازی بچگیتون.

الف:)‌ انداختم دور

ب:)‌بعضیارو دارم هنوز

ج:)‌ اصلا نداشتم

‌د‌:)‌ هنوز بازی میکنم باهاشون.

2.کدومش رو شخصیت آدم تاثیر داره؟‌

الف:) محیط خانواده

ب:)‌ محل زندگی

ج:)‌ هیچکدوم ربطی نداره.

3.کدومش و ترجیح میدی؟‌

الف:)‌ زندگی با کسی که دوسش داری اما تو شرایط خیلی سخت

‌ب:)‌ زندگی با کسی که حسی بهش نداری اما تو شرایط خوب و معقول

4.وقتی یه فرد بزرگتر نصیحت میکنه

الف:)‌ متنفرم و حالم و بهم میزنه

ب:)‌ گوش میدم و بدم نمیاد.

ج:)‌ حس خاصی ندارم

د:) بستگی داره که کی نصیحت کنه

5.کدومش؟‌

الف:) بیرون رفتن اکیپی

ب:)‌ بیرون رفتن با یه نفر صمیمی

ج:) بیرون رفتن تنهایی

6.امضات چجوریه؟‌

الف:)‌ اسم یا فامیلیم و توش مینویسم.

ب:)‌ اسمم و به انگلیسی مینویسم.

ج:)‌حرف اول اسمم توشه

د:)هیچکدوم از اینا

ر:)‌ امضا ندارم.

‌7:)‌ یه نفر یه پاکتی میده و میگه توش تاریخ مرگت‌و نوشتن،‌

الف:) ‌بازش میکنم.

ب:)‌ پاکت و باز نمیکنم.

8‌:)‌آدم سحر خیزی هستی؟‌

الف:)‌ آره

ب:) دلم میخواد ولی نمیشه.

ج:) دلم نمیخواد سحر خیز باشم.

د:) بعضی وقتا

9:) اگه شب برگردین خونه و خیلی خسته باشین چی حالتون و خوب میکنه؟

الف:)شام مورد علاقم

ب‌:) دیدن خانوادم

ج؛) مطمعنن سرم تو گوشیه

د:) فقط خواب.

10:)کدومش؟

الف:)‌ حداقل به یه زبون خارجی مسلطم.

ب؛) در حال یادگیریم.

ج:) من تو زبان مادریمم موندم.

11:)چه موقعی میشه بهتر آدمارو شناخت؟

الف:) موقع عصبانیت

ب:) وقتی بهشون نیاز داری

ج:)از رو علاقه و صحبت‌هاشون

د:)توی مسافرت

12:) وقتایی که تنهایی

الف:)‌ باخودم حرف میزنم

ب:) با در و دیوار حرف میزنم

ج:)‌ با دوست خیالیم حرف میزنم

د:) یه جورایی همش

ر:) هیچکدوم فقط تنها و ساکتتا پست بعدی ... خدانگهدار