شیرین کام!

مهربونی، از نگاهاتون سرازیر باشه!

لبخند، از چین‌های کنار چشمتون پیدا باشه!

قلبتون از سر عشق، با شیرینی بزنه!

بخشندگی، به نفس‌هاتون برکت بده!

دلتون فقط به خدا قرص باشه!

روزتون از قشنگی، بهاری بشه!

هرجا رو که نگاه کردین، رنگ‌های رنگی رنگی ببینین!

هرکی نتونست خوشبختیتون رو ببینه، انقد خدا بهش خوشبختی بده که شما رو یادش بره!

دستاتون فقط به سمت خدا دراز بشه!

امید، توی زندگیتون موج بزنه!

بی مناسبتی هدیه بگیرین!

و...

شیرین‌کام باشین!