رزومه من دیده نمیشه!

رزومه من دیده نمیشه!
بعضی‌ها میگفتن که چرا رزومه‌ام ریجکت میشه. این پست رو برای اون افراد ن...