بازی‌های دیجیتال و فرهنگ استفاده از آنها

رضا احمدی/ بازی بان - شماره سوم/ مرداد ماه 97

لینک دانلود: bazibaan.com

«امروزه صنعت بازی‌های رایانه‌ای، به عرصه جدیدی وارد می‌‌شود؛ عرصه‌ای كه در آن فن‌آوری و خلاقیت برای تولید خیره‌كننده‌ترین سرگرمی قرن بیست و یكم در هم می‌آمیزند. در دهه‌های آتی، مورخین فرهنگی به زمان كنونی ما می‌نگرند و از آن به عنوان دورانی كه تعریف سرگرمی برای همیشه تغییر كرد، یاد می‌كنند.»

با ساخت اولین بازی رایانه‌ای کمتر کسی فکر می کرد که صنعت بازی‌های رایانه‌ای به این سرعت پیشرفت کند. امروزه بازی‌های رایانه‌ای دارای مخاطبین گسترده‌ای می‌باشند كه قشر وسیعی از افراد، اعم از بزرگ و كوچک و زن و مرد را شامل می‌شوند. یكی از مهم‌ترین دلایل گرایش وسیع افراد به بازی‌های رایانه‌ای این است كه فرد در برخورد با این دنیای تعاملی و جدید، می‌تواند مفاهیمی چون شجاعت، ترس، لذت، سرعت، قدرت، مدیریت و امثال آن‌ها را تجربه نماید. تجربه ای که شاید در دنیای واقعی و در مدت زمانی کوتاه امکان‌پذیر نباشد. البته تجربه‌های ناشی از نوع استفاده از بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند برای بازیکنان، مفید و کارآمد و یا مضر و نامناسب باشد. برای اینکه بازی‌های رایانه‌ای تجربه‌ای مفید، کارآمد و سرگرم کننده برای بازیکنان باشند، نیاز است فرهنگ صحیح استفاده از بازی‌های رایانه‌ای در جامعه فراگیر شود. در فراگیر شدن این فرهنگ افراد مختلفی نقش اساسی دارند، مسئولین و سیاست‌گذاران که باید قوانینی را در حوزه بازی‌های رایانه‌ای تصویب کنند، نظام‌های رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای که با توجه به فرهنگ جامعه خود، بازی‌ها را رده‌بندی سنی می‌کنند و البته خانواده‌ها و خود بازیکنان که نقش ویژه‌ای را در نهادینه کردن فرهنگ صحیح استفاده از بازی‌های رایانه‌ای بر عهده دارند.

یکی از اصول مهم در فرهنگ صحیح استفاده از بازی‌های رایانه‌ای توجه به رده سنی در نظر گرفته شده برای هر بازی است. با توجه به وجود صحنه‌های غیر‌اخلاقی، خشن، دلهره‌آور و‌ از این قبیل، در بسیاری از بازی‌ها و همچنین نگرانی‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی خانواده‌ها و مسؤولین فرهنگی جوامع مختلف، نظام‌هایی طراحی و تدوین شدند تا بازی‌ها را بر اساس محتواهای آسیب‌رسان هر یک از آنها رده‌بندی سنی کنند تا از این طریق اطلاعات بیشتری را جهت انتخاب بهتر بازی در اختیار خانواده‌ها و بازیکنان قرار دهند. متاسفانه در کشور ما درصد کمی از خانواده‌ها و بازیکنان نظام رده‌بندی سنی ESRA را می شناسند و به همین دلیل به رده‌های سنی تخصیص یافته به بازی‌ها خیلی کم توجه می‌کنند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، 85% از پدر و مادرهایی که با فرزندشان بازی می‌کنند، به خوبی با نظام رده‌بندی ESRB آشنایی دارند و بیش از 94 % از آنها به بازی‌هایی که فرزندشان انجام می‌دهد توجه دارند. یکی دیگر از مواردی که می تواند به فرهنگ صحیح استفاده از بازی‌ها کمک کند همراه بودن پدرها و مادرها با فرزندانشان در هنگام بازی کردن است که باعث می شود اعضای خانواده زمان بیشتری با یکدیگر سپری کنند و از این طریق نیز نظارت بیشتری بر بازی‌هایی که فرزندانشان انجام می‌دهند، داشته باشند. طبق آخرین پیمایش‌های انجام شده توسط دایرک (مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال) میانگین سن بازیکنان ایرانی 19 سال است این در حالی است که در کشور آمریکا میانگین سن بازیکنان 35 سال می باشد و شاید این موضوع نشاندهنده همراهی بیشتر خانواده‌ها با فرزندانشان در هنگام بازی کردن باشد.

امیدواریم با درایت مسئولان زیربط در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و آشنایی بیشتر خانواده‌ها با بازی‌های رایانه‌ای و نظارت دقیقتر آنها از بازی‌هایی که فرزندانشان انجام می‌دهند (بازی‌هایی که مناسب سن فرزندانشان باشد) شاهد فرهنگ سازی صحیح در حوزه بازی‌های رایانه‌ای باشیم.