ویژگی‌های یک دورهمی تخصصی چیست؟

ویژگی‌های یک دورهمی تخصصی چیست؟
رویدادها، همایش‌ها، دورهمی‌ها و ... زیادی در طول سال در حوزه‌های مختلف...