نگاهی به مسیر چهارسالۀ «رسانۀ نیماتودِی»؛ از شروع تا واگذاری

نگاهی به مسیر چهارسالۀ «رسانۀ نیماتودِی»؛ از شروع تا واگذاری
«رسانۀ نیماتودی» بعد از ۴ سال تلاش‌های من و هم‌تیمی‌هام و حمایت و همرا...