گره گشای دیزاین!


وقتی که شما یک محصول را کامل یا حتی یک صفحه لاگین آن را دیزاین می‌کنید، به روشی برای قضاوت اینکه آیا توانسته‌اید محصول را برای کاربران ساده نگه‌دارید یا نه، نیاز دارید...

وقتی می‌بینم که کار گره خورده است، یک قدم عقب برمی‌دارم و از خودم می‌پرسم

کاربر واقعاً اینجا چه می‌کند؟

این سوال همیشه در هر دیزاینی به من کمک می‌کند، حتی وقتی که من در حال دیزاین پروژه‌ی کوچکی هستم (مثلا یک تک صفحه) و اگر به سوال درست جواب دهید، گره کارها باز می‌شود...

با این حال، تمرکز من در حین کار این است که کاربر در لحظه از محصول چه چیزی را انتظار دارد و آیا کاربر احساس راحتی با محصول را دارد یا نه!

این که کاربر چه حسی دارد یا چطور آن را مجاب کنیم که بدون ترس اطلاعات مهمش را در اختیار ما بگذارد (مانند اطلاعات بانکی آنها)؟

به آنها پیشنهادی یا پاداشی در ازای آن اطلاعات می دهید (که دلیل ضعیف تری است)؟

یا ما آنها را مجبور به انجام آن می‌کنیم و این مانعی است که ما در راه آنها قرار داده‌ایم؟

یا روش دیگری را در پیش گرفته‌ایم...

مهم نیست که موانع پروژه چقدر بزرگ یا کوچک باشد، دید شما باید روی آن متمرکز شود، نگاه از دید کاربر به شما در درک آنچه اتفاق می‌افتد و چرا می‌افتد کمک می کند.

موفق باشید!🥽

Please check out my website!