مجذوب پیچیدگی

ما به طور ناخود آگاه تمایل به سادگی داریم، اما خوب، همیشه مجذوب محصولات پیچیده هستیم!!

مردم دوست دارند خود را با چیزهای اضافه و غیرضروری درگیر کنند!

همیشه کاربران از ما ویژگی‌های بیشتری درخواست می کنند، ذینفعان محصول هم اضافه کردن قابلیت‌های جدید را راهی برای بروز کردن و بهبود آن می‌دانند!!

برخی اوقات نظر آنها -داشتن فیچرهای بیشتر- درست است و باعث بهبود و کارایی بهتر محصول می‌شود؛

اما

ویژگی‌های بیشتر، باعث می‌شود تا تمرکز از روی آنچه که ارزش واقعی محصول شماست، کم شده و از اهداف نهایی برند دور شوید.

دیر یا زود، اضافه کردن بی‌رویه‌ی قابلیت‌های جدید، محصول را وارد چالش‌های تازه می‌کند. افزودن پیچیدگی برای محصول علاوه بر کاربر، به این معنی نیز است که حجم عظیمی از کدها ایجاد می‌شود که باعث گران‌تر و سخت‌تر شدن توسعه محصول ‌نیز می‌گردد و واکنش نشان دادن نسبت به تغییرات بازار را نیز دشوار می‌کند.

در همین حال، کاربرانی که از شما قابلیت‌های تازه درخواست کرده بودند از محصول شما ناراضی می شوند. (پیچیدگی اضافه شده به آن معنی است که آنها به راحتی نمی توانند ویژگی‌هایی که برای آنان اهمیت بیشتری دارد را، به راحتی گذشته، پیدا کنند)

موفق باشید!🥽

Please checkout my website!