دستاوردت چی بوده داداش؟(سوال بی جواب)

دستاوردت چی بوده داداش؟(سوال بی جواب)
از دست ندادنی ترین پستم