اصول طراحی UX و ملزومات full UX stack

سلام دوباره! امیدوارم از مطالبی که به اشتراک گذاشته میشود استفاده کافی را ببرید. بعد از بررسی مفهوم "UX" و "طراحی UX" در مقاله قبلی، در این مقاله که بخش دوم از یک رشته مقاله هست، به "اصول طراحی UX" می‌پردازیم.

این رشته مقاله ادامه دار خواهد بود و امیدوارم من را در این مقالات همراهی کنید .


اهداف مورد نظر در هر سطحی از هرم طراحی UX را می‌توان از طریق پیروی از اصول اصلی طراحی UX بدست آورد:

  • سلسله مراتب

سلسله مراتب یکی از بهترین ابزار طراحان است که به کاربران کمک می کند تا در میان یک محصول به راحتی حرکت کنند، و آن شامل:

الف) معماری اطلاعات (نحوه چگونگی سازماندهی محتوا در سراسر برنامه یا سایت)

ب) سلسله مراتب بصری (که به کاربران کمک می‌کند به راحتی در یک بخش یا یک صفحه حرکت کنند)

  • ثبات

در بیشتر موارد، با استفاده از یک مجموعه دستورالعمل رسمی جهت چگونگی طراحی محصولات برای یک دستگاه یا فرمت خاص، می توان به آن دست یافت.

  • تائیدیه

برای جلوگیری از خطایی که کاربر می‌تواند به طور تصادفی ایجاد کند، تاییدیه برای هر اقدام مهم یا غیرقابل برگشت ضروری است.

  • کنترل کاربر

میانبرهای 'Undo'، 'back'، 'search' و نیز میانبرهای صفحه کلید، یک راه عالی برای کنترل دادن به کاربر در یک وبسایت یا یک برنامه می‌باشد.

  • دسترسی

این مورد یک اصل قطعی برای محصول است، که تا جای ممکن، بیشتر مردم استفاده آسانیداشته باشند. طراحی UX باید موانع را برای افراد هنگام استفاده از محصول حذف کند، چه موانع موقتی باشند چه دائمی.

طراحی UX، توازن را بین کسب و کار، مردم و فن آوری برقرار می‌کند. در حالی که درست این است که یک محصول بدون یک کسب و کار سالم موفق نمی شود و یک کسب و کار بدون مشتری خوشحال موفق نمی‌شود - و این کار طراح UX است که مشتری را خوشحال کند.


ملزومات full UX design stack

بنابراین، چیزهای زیادی در طراحی UX وجود دارد. پشته UX کامل شامل موارد زیر است:

  • سطح (Surface): در اینجا ما طراحی UI را اعمال می کنیم.
  • اسکلت (Skeleton): ساخته شده با استفاده از رابط و طراحی تعامل.
  • ساختار (Structure): شکل گرفته توسط معماری اطلاعات و جریان کاربر.
  • دامنه (Scope): مشخصات عملکردی و الزامات محتوا.
  • استراتژی (Strategy): نیازمندی های کاربر و اهداف پروژه با توجه به تحقیقات کاربر و اهداف کسب و کار تعریف شده است.
نکته مهم این است که: بخش UI اولین قدم نیست. طراحی UX با شناسایی یک مشکل از طریق تحقیقات کاربر آغاز می‌شود و هیچ مشکلی در حل مشکلاتی که کاربران به آن اهمیتی نمی‌دهند وجود ندارد.ادامه این رشته مطلب را در مقاله های بعدی دنبال کنید.


برداشتی از مقاله Iren Korkishko