موسیقی و مغز

موسیقی و مغز
یادم میاد چند ماه پیش که داشتم به آهنگی گوش می‌دادم، یهو یه سری خاطرات...