معجزه‌ «کوئین»

معجزه پنجمین آهنگ از آلبومی به همین نام (The Miracle - 1989) از گروه پرآوازه و شگفت‌انگیز کوئین است. «فردی مرکوری» و «جان دیکن» سازندگانِ اصلی آن بوده‌اند اما بنا بر توافقی، اعتبارِ ساختِ تمام آهنگ‌های این آلبوم به خودِ گروه و نه به اشخاص داده شده است.

اما نماهنگ «معجزه» داستان دیگری دارد و بسیار تماشایی است!
در این نماهنگ چهار پسربچه را می‌بینید که تمامی حرکات و سکنات اعضای گروه را تقلید می‌کنند.

«راس مک‌کال» که بعدها خود نیز هنرپیشه شد، در این نماهنگ نقش چهار چهره‌ی مختلف از دوره‌های مختلف زندگی «فردی مرکوری» (از موهای بلند و لاک ناخن سیاه تا موهای کوتاه و سبیل معروف!) را بازی می‌کند.
تماشا کنید و لذت ببرید!

◄ اینجا تماشا کنید: نماهنگ رسمی «معجزه» از «کوئین»

معجـزه‌

معجزتی‌ است‌...
هر قطره‌ی‌ باران‌،
در صحرای‌ بزرگ‌ آفریقا،

معجزتی‌ است‌...
یك‌یك‌ِ مخلوقات‌ خدا...
«تاج‌محل‌» و «گلدن‌گیت‌»
معجزتی‌ است‌...

كودكان‌ زاده‌ی‌ آزمایشگاه‌،
با والدینی‌ كه‌ سال‌ها پیش‌ مرده‌اند...

در زمین‌ ما،
«مادر طبیعت‌»
هر روز،
دست‌ به‌ كارِ معجزتی است...‌

عجایب‌ این‌ دنیا پایان‌ نمی‌پذیرند...

معجزتی‌ است‌، آری‌، معجزتی‌ است‌...
باغ‌های‌ معلق‌ «بابِل‌»،
از «هابیل‌ و قابیل‌» تا ناخدا «كوك‌»،
از برج‌ «بابِل‌» تا «جیمی‌ هندریكس‌»!

آن‌چه‌ همگی‌ به‌ انتظار نشسته‌ایم‌،
صلح‌ و آرامشی‌ فراگیر
و پایان‌ جنگ‌ و جدال‌ است‌
بر زمین‌

همان‌ معجـزه‌ی‌ موعود، كه‌ نیازمند آنیم‌...
معجزتی‌ كه‌ امروز،
همگی‌ به‌ انتظارش‌ نشسته‌ایم‌

معجزتی‌ می‌بود اگر
می‌توانستیم‌ راز هستی‌ را
از زبان‌ یك‌یكِ‌ برگ‌های‌ درختان‌ به‌ گوشِ‌ جان‌ گیریم‌،

معجزتی‌ می‌بود اگر
كودكانِ هر گوشه‌ از این‌ دنیا،
لباسی‌ برای‌ پوشیدن‌ و
غذایی‌ برای‌ خوردن‌ داشتند...

معجزتی‌ می‌بود به‌ راستی‌ اگر
دست‌ می‌یافتیم‌
به‌ لحظه‌ای‌ رهایی‌
از قفس‌های‌ خودساخته‌،
در توازنی‌ به‌كمال‌

در زمین‌ ما،

«مادر طبیعت‌»
هر روز
دست‌ به‌ كارِ معجزتی است‌

جراحی‌ قلب‌ باز،
صبح‌ یكشنبه‌ای‌ زیبا با یك‌ فنجان‌ چای‌، بی‌خبر از همه‌ جا...
جدالِ پایان‌ناپذیرِ قدرت‌ها،
و لبخندی‌ كه‌ هنوز از چهره‌ی‌ «مونالیزا» محو نشده‌...

عجایب‌ این‌ دنیا پایان‌ نمی‌پذیرند...

و این‌
خود معجزتی‌ است‌،
آری‌، معجزتی‌ است‌!

آن‌چه‌ همگی‌
به‌ انتظار نشسته‌ایم‌،
صلح‌ و آرامشی‌ فراگیر و
پایان‌ جنگ‌ و جدال‌ بر زمین‌

همان‌ معجـزه‌ی‌ موعود،
كه‌ نیازمند آنیم‌...

صلح‌ و آرامش‌ بر زمین‌ و
پایان‌ جنگ‌ و خون‌ریزی‌...

و در خواهد رسید
سرانجام‌
آن‌ روز كه‌ با چشمان‌ خود ببینی‌،
همگی‌ با هم‌ پیمان‌ دوستی‌ و برادری‌ بسته‌ایم‌...

آری‌، این‌ است‌ معجزه‌ی‌ راستین‌...
این‌ است‌ معجزه‌ی‌ راستین‌...

The Miracle Album - 1989
The Miracle Album - 1989


ترجمه: سارا صفاتی – فرهاد ارکانی
از کتاب «مارش ملکه سیاه» - نشر مس، 1379
Ross McCall - Now & Then!
Ross McCall - Now & Then!