من یک بازیساز نیستم اما بازیسازی را دوست دارم.

بازی های مستقل خالص ترین نوع بازی های ویدیویی هستند.
بازی های مستقل خالص ترین نوع بازی های ویدیویی هستند.

قبل از هر چیز خوبه که بگم وما قرار نیست در اینجا از خوبی ها و معایب و محسنات بازی های ویدیویی که به اشتباه در ایران به بازی های رایانه ای معروف هستند حرف بزنیم و قصد ما هم تحلیل و بررسی بازی و نمره دادن به آنها نیست ما اینجا هستیم تا از نوع خاصی از ویدیو گم صحبت کنیم که به بازی های مستقل معروف هستند و از آن جایی که من به بازیسازی علاقه دارم در مواقعی هم به بررسی ساخت بازی های مستقل بپردازیم تا بتونیم ایده های آنها را کشف کنیم و ببنیم بازی های مستقل برای ما از چه دنیاهایی حرف می زنند.