از گیم تا فیلم؛ معرفی چند فیلم‌ گیمر‌پسند و یک کتاب

از گیم تا فیلم؛ معرفی چند فیلم‌ گیمر‌پسند و یک کتاب
از ابتدای خواندن کتابی به نام «از گیم تا فیلم»،تصمیم بر آن داشتم تا نا...