ضیافت افلاطون

پادکست فارسی کتابخوانی نون سبز

جایی برای به اشتراک گذاری کتاب‌هایی که دوستشان دارم، و برای شما هم میخوانم. تا بتوانید شما هم گوش کنید.


پادکست فارسی کتابخوانی نون سبز را در کست‌باکس و یوتیوب دنبال کنید:ضیافت افلاطون | روایتی نو از مرگ سقراط | نوشته جمال زارعی | انتشارات نوید شیراز |

ضیافت افلاطون | روایتی نو از مرگ سقراط | پادکست فارسی کتابخوانی نون سبز
ضیافت افلاطون | روایتی نو از مرگ سقراط | پادکست فارسی کتابخوانی نون سبز

سخن از عشق

ای سقراط بدان که شناخت مراحل زیبایی جوینده را به معرفت که سرمنزل مقصود است می‌رساند. ابتدا شخص به سبب میل نهفته در نهاد خویش به‌سوی زیبایی یک چهره متوجه می‌شود و از آن لذت می‌برد و شب و روز خود را در وصف آن می‌گذراند. چون آن زیبایی محدود است طبع جستجوگر متوجه چهره‌های دیگر می‌شود و مدتی نیز به آن‌ها دل‌خوش می‌دارد. در این مرحله وقتی از سوی یک چهره به‌سوی چهره دیگری می‌رود و به همین ترتیب چهره‌های دیگر را می‌آزماید متوجه می‌شود که زیبایی همه چهره‌ها از یک نوع است. بدین سبب رو به‌سوی آن زیبایی می‌گذارد که نوع دیگری است و آن زیبایی جان است. در عرصه دیدنی‌های این زیبایی به فهم زیبایی مظاهر طبیعت می‌رسد و در این مرحله به تفکر می‌پردازد و ذهن جستجوگر را به این‌سو و آن‌سو متوجه می‌نماید و ستایشگر شگفتی‌هایی می‌شود که نظاره‌گر آن‌ها بوده است و سرودهایی از بی‌قراری می‌سراید که روح را قانع و تلطیف می‌کند. روایحی که از سوی این دیدگاه‌ها بر روح می‌نوازد آن را به‌جایی رهنمون می‌گردد که دستیابی به آن منظور و مقصود نهایی است و آن زیبایی مطلق است که ازلی و ابدی است و از ستایش آدمیان بیرون است و تنها لمحه‌ای از آن به جانب طبایع آدمی متوجه است و چون پاینده است مقصود جان‌های برتراست و پیوسته پرتوی از خود بر عالم دارد و آنچه زیبا دیده می‌شود به همین سبب است و جانی که در پرتو این زیبایی قرار می‌گیرد بی‌قرار می‌شود و پیوسته رو به پرتو جاوید می‌نماید. این حالت همان عشق است که آدمیان بسیار از آن سخن میگویند ولی کمتر به حقیقت آن پی می‌برند. کسی که پای به حریم عشق می‌گذارد از تمام زیبایی‌ها دل برمی‌کند و از همه مال و مکنت دنیا بی‌نیاز می‌گردد و چون بی‌نیاز شود از آلودگی‌ها پاک می‌گردد و روز از مظاهر فانی می‌گرداند. و برای آدمیان سعادتی دیگر جز این نیست! چون در این مرحله با حقیقت مطلق روبرو می‌گردد و به سرنوشت جاوید یعنی هم‌جواری با خداوند می‌رسد.

این کتاب رو میتونید در کست‌باکس و یوتیوب پادکست نون سبز بشنوید و احساس کنید.


#ضیافت #سقراط #افلاطون #زیبایی #پادکست_نون_سبز #پادکست_فارسی #پادکست_کتابخوانی
#Symposium #Plato