ضرورت و اهمیت آموزش فلسفه برای کودکان

در این مطلب به این مسئله می پردازیم که چرا آموزش فلسفه به کودکان اهمیت دارد. پیش از آن لازم است توجه شما را به سوال دیگری جلب کنم:

جامعه متعالی و یا به عبارت دیگر جامعه ی رشد یافته چه جامعه ای است؟ یک فرضیه ی مطرح این است که انسان عنصر بنیادین جوامع است پس افراد و انسان های کامل و متعالی می توانند جامعه ای متعالی بسازند. اما چگونه انسانی ، می تواند چنین نقشی راایفا کند؟ انسان کامل و متعالی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ از جمله ویژگی هایی که می توان برای انسان متعالی تصور کردداشتن قدرت تفکر و تشخیص درست از نادرست است. قدرت تفکر آن چیزی است که سبب تمایز ما انسان ها با دیگر موجودات این کرهی خاکی شده است. تفکر ویژگی ممتاز ما انسان هاست. تفکر آن چیزی است که انسان را انسان می کند. در این جا پرسش دیگریمطرح است. آیا همین قدر که انسان قدرت تفکر دارد برای رشد و تعالی کفایت می کند؟ آیا همه ی انسان ها بالذات، طریقه ی درست تفکر را می دانند؟ جواب واضح است. اگر همه ی انسان ها طریقه ی درست تفکر را می دانستند، هیچ رأی خطایی رخ نمی داد. بنابراین با وجود ویژگی ذاتی قدرت تفکر در انسان، شیوه ی درست تفکر آموختنی است. در این جا باز به پرسش دیگری می رسیم: چگونه یک انسان متفکر تربیت کنیم؟


بدون تردید، بسیاری از ویژگی های شخصیتی انسان ها در دوران کودکی ریشه دارد. از این رو نباید از این دوره ی پر اهمیت غافل بودو آن را زمینه ای برای پرورش انسان هایی متفکر دانست که قرار است جامعه ای رو به رشد بسازند.

فلسفه دانشی است که ابزار تفکر درست را در اختیار قرار می دهد. تفکر امری ذاتی و بالفطره است و فلسفه ورزی ابزار پرورش این موهبت خدادادی است.با آموختن فلسفه می توان نقادانه به مسایل نظر کرد و خلاقانه آن ها را حل نمود. بنابراین با آموزش فلسفه ورزی از سنین کودکی، ذهن فرزندانمان را فعال و حقیقت جو می کنیم. پس با آموزش تکنیک های فلسفی به کودکان متناسب باشرایط سنیشان می توان فرزندانی تربیت کرد که قدرت تشخیص درست و نادرست را داشته باشند و بتوانند با قدرت تحلیل و تشخیصی که کسب کرده اند مسیر درست زندگی شان را کشف کنند و با گفت و گوی عقلانی مسایل را حل کنند.

بنابراین با آموزش تکنیک های فلسفه ورزی به کودکان می توان نسلی متفکر تربیت کرد تا در آینده بتوانند جامعه ای رشد یافته بسازند.

با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش فلسفه برای کودکان بر آن شدیم که آثار پژوهشگران در این زمینه ی علمی را مطالعه کنیم و به صورتمختصر برای استفاده همراهان قرار دهیم