الگوی تطابقی با استفاده از daggy

** بروز رسانی **

جهت تکمیل این بخش ویدیویی درست کردم که میتونید از لینک های زیر مشاهده کنید
یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=3RjCiSnSN0s

آپارات: https://www.aparat.com/v/tncIU


توی این پست قراره در مورد استفاده از pattern match و کتابخونه daggy رو یاد بگیریم و چطور میشه توی پروژه‌ هایی مثل react و react-native از اون استفاده کرد.

مشکل if ها

این تیکه کد خب همه ما قبلا باهاش مواجه شدیم:

render() {
if (this.state.isLoading) {
  return ...
}

if (this.state.isError) {
  return ...
}

if (this.state.isListEmpty) {
  return ...
}

return this.state.list.map(item => ...)
}

این همه دستور تو یه رندر اصلا جالب نیست.

راه حل: pattern matching

توی جاوا اسکریپ بصورت استاندارد چیزی تعریف نشده و خب ما مجبور هستیم از کتابخونه هایی مثل daggy استفاده کنیم.

نمونه کد استفاده از daggy

const Item = daggy.tagged('Item', ['title'])

const List = daggy.taggedSum('List', {
 Empty: [],
 Items: [Item],
})

const list = List.Empty

list.cata({
 Empty: () => console.log(‘empty…’),
 Items: items => items.map(item => console.log(item.title)),
})

با این روش ما چند تا چیز جدید رو بدست آوردیم:

 1. کدی کم باگ تری داریم
 2. استفاده مجدد ساده تر از کدها
 3. خوانایی راحت تر کد و ساده کردن زندگی دیگران

روش استفاده در مثالی از دنیای واقعی

خب فرض کنیم که شما پروژه خودتون رو با با دستور create-react-app ساختید و کتابخونه daggy رو با دستور yarn add daggy نصب کردید.

src
 index.js
 App.js
 App.css
 types.js

خب قرار ما یک لیستی رو از api دریافت کنیم و خب باید این لیست از دیتا رو با type تعریف کنیم.

فرض کنید که لیستی که از api ارسال میشه این شکلیه:

const LIST = [
 { title: 'Butter' },
 { title: 'Bread' },
 { title: 'Eggs' },
 { title: 'Fish' },
 { title: 'Cake :3' },
]

const petFetch = () =>
 Promise
  .resolve(LIST)
  .then(list => ({ list }))

برای تعریف type ما باید اول بخش بندی کنیم لیستمون رو.

مثلا آبجکت اول این آرایه رو یک Item در نظر میگیرم و بعد مجموعه همه این item ها رو یک page در نظر میگیریم.

const Item = daggy.tagged('Item', ['title'])

const List = daggy.taggedSum('Page', {
 Empty: [],
 Initial: [],
 Items: [Item],
 NotFound: ['searchMessage'],
 FetchError: [],
})

نکته بعد این هست که توی taggedSum ما باید حالت های مختلف type رو تعریف کنیم. مثلا اگه حالت اولیه بود و هنوز دستوری ارسال نشده، یاموقعی که خروجی از api داشتیم و غیره رو تعریف میکنیم.

مرحله بعد استفاده از این تایپ های تعریف شده است

class App extends Component {
 state = {
  list: List.Initial,
  searchString: '',
 }

 render() {
  return (
   <div className="container">
    <ul>
     {this.state.list.cata({
      Empty: () => <li>This list is empty =(</li>,
      Initial: () => <li>Loading...</li>,
      Items: items => items.map(({ title }) => <li>{title}</li>),
      NotFound: seacrhMessage => <li>There is nothing on your request: ’{seacrhMessage}’</li>,
      FetchError: () => <li>Oooooops...</li>,
     })}
    </ul>
   </div>
  );
 }
}

نیاز به توضیح نداره که کد ما چقدر قشنگ تر شده و از شر اون همه شرط راحت شدیم.

حالا وقته شبیه سازی اینه که ما مثلا دستور رو به api ارسال کردیم و منتظر نتیجه ای هستیم

componentWillMount() {
  setTimeout(this.fetchList, 2000)
 }

 fetchList = () =>
  petFetch()
   .then(res => this.wrapList(res.list))
   .catch(() => this.setState({ list: List.FetchError }))

 wrapList = (list) => {
  const wrapperList = list.length === 0
   ? List.Empty
   : List.Items(list)

  this.setState({ list: wrapperList })
 }

حالا اگه از redux استفاده میکنید کافیه این رو توی ریداکستون قرار بدید.

کدهای این پست رو توی گیتهاب میتونید مشاهده کنید.