سه نکته در مورد دستور Switch در جاوااسکریپت

1- اگر هیچکدام از case ها با ورودی تطابق نداشته باشند و بلوک default را نیز تعریف نکرده باشیم، دستور switch اجرا نمی شود، برای درک بهتر تصویر زیر رو در Tab جدید باز کنید و به خروجی Switch دقت کنید.

2- اگر کیس های مختلفی با ورودی تطابق داشته باشند، اولین مورد اجرا خواهد شد.

3- دستور Switch از اپراتور === استفاده می کند، بنابراین برای اجرا مقدار و نوع درون Controlling Expression باید با مقدار و نوع استفاده شده برای case برابر باشد.
سایر مقاله های من در ویرگول:

https://virgool.io/@Sajjad_Biuki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86-js-grjrjebrf1wd
https://virgool.io/JavaScript8/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-non-rectangular-header-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-css-i0quhrhbtfqq
https://virgool.io/JavaScript8/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88-gradient-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-css-zsm2sosspcvg
Contact With Me: